Vrouwen in de Levensboom

 

BEELDHOUWER / SCULPTOR

THIJS KWAKERNAAK

VROUWEN IN DE LEVENSBOOM

Sarah  Keter

Lea  Bina

Lea

Debora  Gevoera

Debora

Abigail  Hod

Abigail
Sarah

Rebekka  Tiferet

Rebekka

Miriam  Jesod

Miriam

Esther  Malchoet

Esther

Rachel Chochma

Rachel

Ruth  Chesed

Ruth

Tamar  Netzach

Tamar

Een ontmoeting tussen beeldhouwer Thijs Kwakernaak (1975) en theologe Magda van der Ende (1947), leidde tot een serie van tien beelden van vrouwen uit de bijbel. Magda’s kabbalistische interpretatie van de Bijbelse verhalen, als uitdrukking van archetypes op de Sefirot, de levensboom, noodde de kunstenaar tot zelfonderzoek en persoonlijke verwerking.

 

Thijs: “Alle stadia in de ontwikkeling van een boom reflecteren aspecten van mij: het zaad dat zich opent, wortelschietend uit de grond breekt om verder te kunnen groeien, zo hoog mogelijk, zijtakken aanmakend die helpen dit doel te bereiken. Het zijn mijn eigenschappen die, mits ze in balans zijn, helpen bij mijn zelfrealisatie.  Magda heeft de tien bijbelse vrouwen uitgekozen om tien eigenschappen een gezicht te geven, een vorm waarmee ik mij kan identificeren. Van deze vrouwen heb ik beelden gemaakt, beelden uit hout”.

 

Magda van der Ende : “Thijs heeft zich de essentie van de verhalen eigen gemaakt en op zeer gevoelige wijze tien houten beelden uitgehakt. Zijn werk toont,  dat de verhalen niet alleen maar oude verhalen van vroeger zijn, maar dat ze een  archetypische kracht hebben, die inwerkt op ieder die de beelden ziet. Boek en beeld horen bij elkaar. Thijs gebruikte de verhalen als inspiratie, mijn werk wordt bevestigd door de beelden”.

 

Thijs Kwakernaak over de tien beelden:

“Ik ben begonnen met het beeld van Esther. We zien haar wakker worden. Weer opnieuw in beweging te komen vraagt moed, de slaap uit je ogen wrijven en de eerste stap zetten in het nog onbekende. Esther neemt haar rol op zich, houdt zich niet meer afzijdig en zet zichzelf aan tot deelnemen.

 

In Miriam, het tweede beeld, zie ik de wortels die ondergronds de aarde aftasten, proeven en voelen. Het is de aarding van de wortels die de voorwaarden scheppen voor de uiteindelijke groei. De wortels kunnen zien, zoals een blind mens ook kan zien. Miriam is een van de leiders die het volk door de woestijn  leiden. Miriam wordt echter ziek en zal eerst beter moeten worden. Ze trekt zich terug in haar tent en iedereen moet wachten. Niemand mag haar zien of spreken. Pas als Miriam genezen is trekt de karavaan weer verder.

 

Abigaïl, het zwart gekleurde beeld. Zij staat in de levensboom voor de eerste zijtak aan de vormgevende kant. Zij “trekt het brandende lont uit het kruitvat”: ze toont de kracht het juiste te doen in een situatie van verwarring en complexiteit. Zij doet het licht aan wanneer alles donker is. Met haar handen geopend neemt zij de situatie aan zoals die zich voordoet. Tegelijkertijd staan de handen voor de kracht van open communicatie.

 

Tegenover Abigaïl staat Tamar, aan de actieve kant. Als weduwe werd zij aan de kant gezet, weggestopt en bijna vergeten. In deze situatie van onmacht keert zij alles om. Wij zien Tamar met haar handen op de rug, onvrij ingepakt, zelfbewust, haar ogen gesloten. Met haar hoofd licht vooruit laat zij de toeschouwer naar zich toekomen. Ze zet de ander vanuit zichzelf weer in beweging.

 

De stam van de levensboom wordt verbeeld in Rebekka. De stam die kroon en wortel met elkaar verbindt en drager van alle zijtakken. Alle eigenschappen waaruit de levensboom bestaat werken altijd via haar. Zij is het midden van de weegschaal, het innerlijk ijkpunt om in balans te kunnen komen. Haar betekenis omvat de steeds terugkerende vraag “Waartoe besta ik?”. Ik heb Rebekka standvastig neergezet. Met een vlecht die staat voor de kracht van de eenwording. Haar hand koestert deze vlecht en met haar duim drukt zij hem zachtjes tegen zich aan.

 

De volgende zijtak aan de actieve kant is Debora. Zij staat voor de strengheid en beweegt mensen tot kritisch kijken en daadkrachtig leven. Met het beroemde lied van Debora schudt zij de mensen wakker uit  hun onverschilligheid en onoplettendheid.

 

Aan de andere kant staat Ruth, die barmhartigheid, zelfopoffering en toewijding symboliseert. Met haar jurk licht naar voren geblazen meegevoerd en met de aren onder haar arm, die zij dankbaar nog verzameld heeft na de oogst. Debora en Ruth laten voor mij goed het belang van balans zien; op het juiste moment weten of je streng of juist meegaand moet zijn. Ze kunnen niet zonder elkaar. Alle aspecten van de levensboom zijn op deze wijze verbonden en dus ook afhankelijk van elkaar.

 

Weer een zijtak hoger op de stam ontmoeten wij Lea. Ik zie haar als een ingekeerde harde werker. Zij gebruikt haar inzicht en wordt door ervaring wijs; hierdoor creëert zij een essentiële basis om verder te ontwikkelen. Waar Lea de struktuur gevende kant inneemt staat Rachel aan de actieve kant. Zij staat voor mij voor het openstaan om inspiratie en schoonheid te kunnen ontvangen. Als beeldhouwer herken ik in Lea: de vele jaren van eindeloos proberen, oefenen en studeren om het hout steeds beter te leren beheersen. Rachel staat voor de ontvankelijkheid voor creatie en schoonheid. Het is wat bedacht noch uitgelegd kan worden. Schoonheid ervaren is voor mij het erkennen van een onopgelost mysterie, dat de volmaakte betekenis van ons bestaan lijkt te omvatten. Rachels pink is het symbool van dat subtiele openstaan voor deze ervaring.

Als laatste is zij daar nog, hoog in de kroon van de boom: Sarah. Op een rots gezeten beschouwt en kent zij de afgelegde weg. Zij weet dat het een vallen en opstaan is geweest. Sara geeft troost, hoop en moed met haar alwetende glimlach. Zij is de knuffel van een kind; het vertrouwen om altijd weer verder te gaan dan je van tevoren had gedacht of had durven dromen”.

 

 

 

De expositie "TASTBAAR INZICHT"  en de presentatie van het boek vond plaats in de Domkerk te Utrecht

  

Magda van der Ende haar boek ' Zeg me, wie ben je...',  waarin foto’s van de beelden zijn opgenomen,

is verkrijgbaar in diverse boekhandels en via internet. Fotografie Jan van der Plas.

Handreiking Domkerk Utrecht november 2018

THIJS KWAKERNAAK

Beeldhouwer / Sculptor

 

 

CONTACT

 

Adres:

Kleine Veerweg 25A

8016 PA Zwolle

 

Email:

info@thijskwakernaak.nl

 

IBAN:

NL75 ASNB 0781269822

VOLG MIJ

 

Instagram: @thijskwakernaak


Pinterest

 

 

Copyright © All Rights Reserved